Νέο προϊόν - βρύσες Pinocchio

Βρύση Pinocchio με μονό μίκτη.

Μονός μίκτης με κεραμικούς δίσκους, πλήρης, με αυτόματο κλείσιμο, χρονοδιακόπτης 8/12”, πλήρης με προσαρμόσιμη μάνικα, μη-επιστρεφόμενες βαλβίδες και αδιάρρηκτο αερισμό.

Διαθέσιμο σε δύο εναλλακτικές εκδόσεις: 4002 (skin) – 4002 W (wood)

Βρύση Pinocchio με αυτόματο κλείσιμο.

Μονός μίκτης με αυτόματο κλείσιμο, χρονοδιακόπτης 8/12”, πλήρης με προσαρμόσιμη μάνικα, μη-επιστρεφόμενες βαλβίδες και αδιάρρηκτο αερισμό.

More info here: ilpinocchiomcm.com

Copyright © 2016 by Manos Company.   Powered by Designature.gr

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • Instagram - White Circle

+30 210 9579119   |   contact@manos-company.com